ภาคีเครือข่ายรวม 13 องค์กร จัดค่ายรูปแบบ New Normal ภายใน 1 วัน

10 พ.ย.2563: ภาคีเครือข่ายรวม 13 องค์กร จัดค่ายรูปแบบ New Normal ภายใน 1 วัน โดยคัดเลือกเยาวชน 23 คน จาก รร.สามเสนวิทยาลัย และรร.....รวม 23 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 3 พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook & True VRoom เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน ต่างจังหวัดได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเครือข่าย ไปพร้อมกัน รวมจำนวนผู้เข้ารับชม กว่า150 คน โดยหลักสูตรของค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร มุ่งเน้นในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เข้าใจคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และป่าไม้ เรียกว่าหลักสูตร "รักษ์ชาติ" โดยนายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Thailand ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของการอนุรักษ์นกกระเรียน ซึ่งเป็นนกที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติและได้รับพระราชทานทำให้สามารถเพาะพันธุ์ฟื้นฟูกลับสู่ธรรมชาติได้สำเร็จโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติจนเป็นผลสัมฤทธิ์

โดยเยาวชนได้เข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริ ในฐานเรียนรู้ "รักษ์กษัตริย์" ซึ่งทำให้เยาวชนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยฐานนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยาย หัวข้อ”ขวัญแผ่นดิน” อีกด้วย ส่วนฐาน “รักษ์ศาสน์”เยาวชนได้เรียนรู้พรรณไม้พุทธประวัติ จากสวนพุทธพฤกษ์ และฝึกสมาธิ อันเป็นพื้นฐานของการมีสติซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติดีให้กับเยาวชน

ในช่วงสุดท้าย กิจกรรมยังได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ กล่าวให้โอวาทเยาวชนและมอบเกียรติบัตรอีกด้วย กิจกรรม Live สดครั้งนี้ มียอดวิวกว่า 3,275 วิว มี โรงเรียนต่างจังหวัด ร่วมชมผ่าน Live สด จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กว่า 592 คน