การบูรณาการหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ์ฯ"

ศรร.น่าน อ.บ่อเกลือ ศธส.น่าน อ.นาน้อย ศธส.ถ้ำน้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน ศรร.แม่ฮ่องสอน ศธส.เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ศรร.เชียงใหม่ ศธส.พิษณุโลก ศธส.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศธส.ห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ศรร.ยโสธร ศธส.อุบลราชธานี ศธส.บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ศธส.ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ศธส.สระบุรี ศธส.นครนายก สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศรร.สวรศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ ศธส.เขาเขียว จ.ชลบุรี ศธส.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี ศรร.ตาก ศธส.เขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี ศธส.ราชบุรี ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ ศธส.เขาท่าเพชร จ.สุราษฎ์ธานี ศธส.นครศรีธรรมราช ศธส.เขาพระแทว จ.ภูเก็ต ศธส.ทะเลน้อย จ.พัทลุง ศธส.เขาช่อง จ.ตรัง ศธส.ทะเลสาบ จ.สงชลา ศธส.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศรร.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศรร.น่าน อ.บ่อเกลือ ศธส.น่าน อ.นาน้อย ศธส.ถ้ำน้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน ศรร.แม่ฮ่องสอน ศธส.เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ศรร.เชียงใหม่ ศธส.พิษณุโลก ศธส.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศธส.ห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ศรร.ยโสธร ศธส.อุบลราชธานี ศธส.บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ศธส.ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ศธส.สระบุรี ศธส.นครนายก สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ ศธส.เขาเขียว จ.ชลบุรี ศธส.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี ศรร.ตาก ศธส.เขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี ศธส.ราชบุรี ศรร.ปนะจวบคีรีขันธ์ ศธส.เขาท่าเพชร จ.สุราษฎ์ธานี ศธส.นครศรีธรรมราช ศธส.เขาพระแทว จ.ภูเก็ต ศธส.ทะเลน้อย จ.พัทลุง ศธส.เขาช่อง จ.ตรัง ศธส.ทะเลสาบ จ.สงขลา ศธส.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศรร.หาดใหญ่ จ.สงขลา