พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน


ยานี ๑๑

พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อยอาจารยางกูร
แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑

ดูรากุมาระ

ข้าเจ้าจะเล่าไขคำ

กอกาว่าลำนำ

พอให้จำคำ กอ กา

จะรํ่าแต่หมู่ไม้

มีชื่อใช้ในภาษา

ไทยใช้ต่อ ๆ มา

แต่กอกามีอะโข

เข้าเคล้าคละพะหญ้าไซร

ใครฝ่าระอาใจ

ที่หมู่ใหญ่

คือไม้คำ

เหล่าคุคะและปะหลํ่า

กอไผ่ไสวลำ

ทำเลมีที่ภูผา

สมอทะเลใหญ่

มีอยู่ใกล้ที่ธารา

ระยะหมู่มะกา

ป่าเลาเปราระดะ

ขี้กาคละตำแยอยู่

กอชาพลูดูไสว

ใบเยาว์ ๆ ไม่โตใหญ่

ช่อ ๆ เขาพอใจ

เอามาใส่กระเช้าดี

ที่ท่อกอตะใคร้

กอใหญ่ ๆ ใบขจี

ไร่นาเข้าสาลี

มีประจำที่สาขา

สะบ้าใบรี ๆ

ทุมานานาหนอ

เอาแต่ล่อต่อวจี

หนู ๆ ดูคดี

ทีข้อขำจำใส่ใจ ฯ