เกร็ดความรู้

สูตรปุ๋ยฯ พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

"ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล
จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า"อ่านต่อ…

พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน

ประพันธ์โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อยอาจารยางกูร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยรวบรวมชื่อต้นไม้ต่างๆ คิดเป็นกลอนขึ้น จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เด็กฝึกอ่านและติดตามที่เล่าอ่านต่อ…

มารู้จักจระเข้แห่งบึงบอระเพ็ดกันเถอะ

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยทราบมาบ้างแล้วว่า "บึงบอระเพ็ด" นั้นมีความอุดมสมบูรณ์สูงและเป็นที่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าเพชฌฆาตแห่งลำน้ำอย่างเจ้าจระเข้นั่นเองอ่านต่อ…

ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง ป่าไม้

ป่าไม้ หมายถึง สังคมของสิ่งมีชีวิตจำพวกพืช ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโต ของพืชเหล่านั้น โดยปกติป่าไม้ หมายถึง สังคมของต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ ของมนุษย์มากกว่า จะหมายพืชเล็ก ๆ ชนิดอื่น ดั้งนั้น ความหมายกว้าง ๆ ของป่าจึงครอบคลุม ไปถึง พืชทุกชนิด ที่อยู่บนพื้นดินและพื้นป่าอ่านต่อ…

ป่าไม้ในเมืองไทย

"ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน"อ่านต่อ…

80 วิธีหยุดโลกร้อน

จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี (Intergovernment Panel on Climate Change : IPCC) ซึ่งเป็นรายงาน ที่รวบรวมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ 2,500 คน จากกว่า 30 ประเทศ และใช้เวลาในการวิจัยถึง 6 ปี ระบุไว้ว่า มีความเป็นไปได้อย่างน้อย 90% ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และมนุษย์ถือ ได้ว่าเป็นตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อนในครั้งนี้อ่านต่อ…

สัตว์ป่าสงวนของไทย

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าหายาก 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน เลียงผา กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ นกแต้วแล้วท้องดำ และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร อ่านต่อ…